Term & Conditions ข้อตกลงการให้บริการ

Term-&-Conditions-ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

            สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) คือกำหนดไว้ในในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufa222.bet ของคุณ (“เว็บไซต์”หรือ“บริการ”) และผลิตภัณฑ์ทางด้านบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งข้อตกลงนี้มีผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้งาน”,“คุณ”) และ UFABET (“UFABET ยูฟ่าเบท”,“ของเรา”) หากท่านกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่นๆ รับรองว่าท่านจะมีอำนาจในการผูกมัดหน่วยงานดังกล่าว

    หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวนี้ และห้ามเข้าถึงและเข้าใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการ โดยการถึงเว็บไซต์ในใช้บริการ ท่านจะต้องรับทราบก่อนว่า คุณนั่นได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนแล้ว และทำการรับทราบข้อตกลงทุกประการแล้ว ในข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

     หากคุณรับทราบ ทุกข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่าคุณและ UFABET แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามตามลายลักษณ์อักษรโดยคุณก็ตามและจดควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

ข้อตกลงบัญชีและการเป็นสมัครสมาชิก Term & Condition

         สำหรับในการใช้งานเว็บไซต์และบริการ ข้อกำหนดคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อยินยอมรับข้องตกลงนี้ คุณจึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการได้ โดยการใช้บริการเว็บไซต์ ต้องยอมรับข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดทุกข้อทุกประกาศ เพื่อยืนยันรับประกันและรับรองว่า คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ตรงตามข้อกำหนดอายุอย่างสมบูรณ์ หากสร้างบัญชีบนหน้าเว็บไซต์ คุณต้องความรับผิดชอบในการรักษความปลอดภัยของบัญชีคุณ และสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้บัญชีและการกระทำอื่นๆใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเราอาจจะตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง หากมีการให้ข้อมูลการติดต่อที่เป็นข้อเท็จหรืออะไรก็ตามแต่ ทางเราอาจจะส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกทั้งหมด

     หากแต่ว่าในกรณีที่การใช้งานของบัญชีของคุณ หากมีการใช้บัญชีของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีคุณ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวไม่การละเว้นใดๆทั้งสิ้น รวมถึงความเสียหายใดๆ หากพฤติกรรมหรือมีเนื้อหาแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากจะทำการลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกในการบริการของเราได้ สำหรับ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและอยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อปกป้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

เนื้อหาของผู้ใช้งาน Accounts and membership

      เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ  (รวมเรียกเรียกว่า“เนื้อหา”)  คุณที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความซื่อตรง ด้วยความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ โดยการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหา ที่คุณส่งมาทางบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบ ความเหมาะสม และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาทั้งหมด และแสดงบนเนื้อหาในบัญชีของคุณตามที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการให้บริการแก่คุณ

      โดยไม่จำกัดการรับรองหรือรับประกันใดๆ เหล่านั้น (เรามีสิทธิ์แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อผูกมัด) ที่จะปฎิเสธหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดนโยบายของทางเราหรือในทางที่ผิด โดยขึ้นอยู่ดุลยพินิจตามความเห็นชอบที่สมเหตุสมผลของเราเพียงผู้เดียว ในทางคัดค้านที่เป็นอันตราย คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เพื่อการค้า การตลาด ในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆใดที่มีความคล้ายคลึงกันก็ตาม

สิทธิ์ในการทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขลิทธิ์)

       “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”หมายถึง ครอบคลุมถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดที่ได้รับจากกฎหมายทั่วไป ตลอดจนส่งผลในส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับ(ลิขลิทธิ์)และสิทธิ์เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการต้า  การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้อง เพื่อส่งต่อ สิทธิ์ในการประดิษฐ์ สิทธิในการเข้าใช้งาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ในแต่กรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และรวมถึงแอปพลิเคชั่นและสิทธิ์ในในการสมัครและรับสิทธิทั้งหมด สิทธิในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าว และสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด หรือรูปแบบของหารคุ้มครองอื่นๆใดๆทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคต ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นของ UFABET หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวยังคงอยู่เป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

  ติดต่อเรา 

    หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าวนี้ทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้รายละเอียดตามเว็บไซต์ข้าล่างนี้  www.ufa222.bet

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2023